Gelitaanka Dugsiga Sare

Codsashada Dugsiga Sare

Akhri tillaabo-tallaabo tilmaanta gelitaanka e-Ogolaanshaha si aad u codsato boos dugsi sare.

Carruurta dhalatay inta u dhaxaysa 1 Sebtembar 2010 iyo 31 Ogosto 2011 waxay u baahan yihiin inay codsadaan boosaska ay ku bilaabayaan dugsiga sare Sebtembar 2022.

image 1.jpg
image 2.jpg