Ciyaaraha  Premium

Caruurteena Maanta, Mustaqbalkeena Berri

Dugsiga hoose dhexe ee Cranbrook ujeeddadeenu waa in aan abuurno manhaj waxbarasho jireed oo tayo sare leh, kaas oo bixiya fursad lagu horumariyo xirfadaha aasaasiga ah ee dhiirigaliya dhammaan ardayda si ay ugu guulaystaan ciyaaraha tartanka. Waxaan ku dadaaleynaa inaan siino carruurta iyo shaqaalaha madal ay ku noqdaan kuwo isku kalsoon, si ay u qiimeeyaan qiyamka, ixtiraamka iyo caddaaladda iyo inaan ku dhiirigelinno inay hoggaamiyaan nolol firfircoon oo caafimaad qabta.

Premium Sport

Please click on the 2019-2020 and 2020-2021 buttons to see how the Sports Premium funding has been used and the impact it has made.

PE Class