top of page

Gudoomiyaasha

Guddoomiyayaasha dugsiyadu waxay bixiyaan hoggaaminta istaraatiijiga ah iyo la xisaabtanka dugsiga. Waa guddoomiyeyaasha mas'uuliyadda ugu weyn ee maaliyadda dugsiyada, waana guddoomiyeyaasha kuwa la shaqeeya madaxa macallinka si ay u gaaraan go'aannada ku saabsan dheellitirka kheyraadka.

Maamuluhu wuxuu mas'uul ka yahay abaabulka, maamulka iyo xakamaynta dugsiga iyo hirgelinta habka istaraatiijiyadeed ee ay dejiyeen guddiga maamulka. 

Doorka golaha maamulku waa mid istiraatiji ah, shaqadeeda ugu muhiimsan waa:

 

  • deji hadafyada iyo ujeedooyinka dugsiga

  • deji siyaasadaha lagu gaarayo ujeedooyinkaas iyo ujeeddooyinkaas

  • deji yoolalka lagu gaarayo ujeedooyinkaas iyo ujeedooyinkaas

  • la soco oo qiimee horumarka dugsigu ka samaynayo guusha  ujeedooyinkeeda iyo ujeedooyinkeeda

  • u noqo isha caqabada iyo taageerada madaxa macalinka (saaxiibka muhiimka ah)

La kulan Kooxda

IMG_9120.JPG.jpg

Marwo J. Leverton

Madaxa macalimiinta

IMG_0469.JPG.jpg

Marwo S. Gable

Guddoomiyaha Gudoomiyaasha

29.04.19 - 28.04.23 

IMG_9125.JPG.jpg

Baadari M. Segal

Guddoomiyaha la doortay

29.04.19 - 28.04.23

gov.png

Marwo A St Villa

Guddoomiyaha la doortay

24.09.20 - 23.09.24

12.jpg


Ms D Wiles

Local Authority
31.01.22 – 30.01.26

gov.png

Mudane C. Bana

Guddoomiyaha Shaqaalaha

18.07.18 - 17.07.22

13.jpeg

  Mudane M. Miah

Waalid  Gudoomiye

14.10.19 - 13.10.23

gov.png

  Mudane M. Miah

Waalid  Gudoomiye

14.10.19 - 13.10.23

gov.png

  Mudane M. Miah

Waalid  Gudoomiye

14.10.19 - 13.10.23

diiwaanka ganacsiga & danaha dhaqaale
Register of Pecuniary, Business or Personal Interests 2020.png
Xogta Guddiga
Governors Committees.PNG
bottom of page