top of page

Waalidiinta / Daryeelayaasha

Dugsiga Hoose ee Cranbrook wuxuu higsanayaa inuu iskaashi dhow la yeesho waalidiinta iyo daryeelayaasha si loo gaaro natiijooyinka ugu wanaagsan ee ardaydeena.

Waxaan bixinaa adeegyo kala duwan oo loogu talagalay waalidiinta iyo daryeelayaasha carruurtoodu ay dhigtaan dugsigeena.

Waa kuwan qaar  siyaabaha aad uga qayb qaadan karto

Tababarka

Waxaa la bixiyaa iyadoo lala kaashanayo Xarunta Waxbarashada Dadka Waaweyn ee Redbridge

Dhacdooyinka Bulshada

Wax badan ka ogow soo socda

dhacdooyinka bulshada   ee Cranbrook 

Iskaa wax u qabso

Ogow wax ku saabsan iskaa wax u qabso

fursadaha  ee Cranbrook 

bottom of page